Bộ sản phẩm cơ bản bao gồm 4 sản phẩm: Sữa rửa mặt, Toner, Kem dưỡng ẩm, Kem chống nắng.

Có thể kết hợp các sản phẩm khác dòng với nhau để tạo thành một bộ sản phẩm cơ bản theo quy trình chăm sóc da của bạn.

SỮA RỬA MẶT

TONER

KEM DƯỠNG ẨM

KEM CHỐNG NẮNG VÀ DƯỠNG NGÀY

Bộ sản phẩm nâng cao bao gồm 6 sản phẩm: Sữa rửa mặt, Toner,  Loại bỏ tế bào chết hóa học, Tinh chất cải thiện, Kem dưỡng ẩm, Kem chống nắng.

Có thể kết hợp các sản phẩm khác dòng với nhau để tạo thành một bộ sản phẩm nâng cao theo quy trình chăm sóc da của bạn.

SỮA RỬA MẶT

TONER

LOẠI BỎ TẾ BÀO CHẾT HÓA HỌC

TINH CHẤT CẢI THIỆN

KEM DƯỠNG ẨM

KEM CHỐNG NẮNG VÀ DƯỠNG NGÀY