Hiển thị tất cả 8 kết quả

25%

199k trở lên

Obagi Tretinoin 0.1%

2.320.000 1.740.000
20%

199k trở lên

Obagi Tretinoin Gel 0.05%

2.180.000 1.744.000

199k trở lên

Obagi Tretinoin 0.05%

2.100.000
10%

199k trở lên

Obagi Eye Treatment Gel

2.400.000 2.160.000
10%
2.500.000 2.250.000
10%

199k trở lên

Obagi Tretinoin 0.025%

1.900.000 1.710.000